Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników serwisu berrylife.pl (zwanych dalej „Serwis”) oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, publikuje dokument, w którym wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane przekazane przez użytkowników Serwisów (zwanych dalej „Użytkownikami”) są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane. Właścicielem serwisu (”Administratorem”) berrylife.pl jest Berrylife Szoka Kurlit Spółka Komandytowa ul. Podole 60, 30-394 Kraków, NIP 6783100518, Regon 121121394, KRS 0000711485 (zwana dalej “Berrylife”).

II GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH

  1. Korzystanie z Serwisów w sposób anonimowy

Berrylife zapewnia swoim Użytkownikom możliwość korzystania ze swoich Serwisów w sposób anonimowy. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookie”. 

Pliki “cookie” to informacje dotyczące komputera i logowania, tzw. logi systemowe, zawierające datę, czas wizyty i numer IP komputera, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności poszczególnych elementów serwisu, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisu oraz dostosowywanie ich do potrzeb Użytkownika.

  1. Dane osobowe

Dane osobowe to takie informacje, po których można zidentyfikować człowieka (osobę fizyczną). 

Berrylife oferuje użytkownikom usługę „formularz kontaktowy”. W celu kontaktu z użytkownikiem Berrylife zbiera dane osobowe w postaci adresu poczty elektronicznej (adres e-mail), numeru telefonicznego oraz oświadczenia, że Użytkownik jest osobą powyżej 16. roku życia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest konieczne do korzystania z usług oferowanych przez Serwis innych niż formularz kontaktowy.

III COOKIES

W Serwisie stosowany jest mechanizm „cookies” („ciasteczka”) w celu lepszego dostosowania go do potrzeb naszych Użytkowników. Pliki „cookies” to małe pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z naszego Serwisu. Za pomocą „cookies” dostarczane są administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisu Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika.

Berrylife korzysta z narzędzi Google służących do śledzenia działań Użytkowników Serwisów. W tym wypadku „cookies” służą do przechowywania informacji, np. na temat czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin Użytkownika oraz tego, czy Użytkownik był już kiedyś w tej witrynie i z jakiej witryny trafił na stronę internetową administrowaną przez Berrylife.

Zawartość plików „cookies”, jak i „web beacon” nie pozwala na identyfikację Użytkowników, za ich pomocą nie są przetwarzane i przechowywane dane osobowe.

Większość plików „cookies” to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki), niektóre z nich zaś pozwalają na identyfikację Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania Serwisów- nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym.

Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies”, jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem serwisu.

Każda z dostępnych na rynku przeglądarek internetowych posiada możliwość zarządzania plikami „cookies”, dlatego, jeśli Użytkownik podejmie decyzję o wyłączeniu obsługi plików „cookies”, powinien w pierwszej kolejności zapoznać się ze sposobem zarządzania plikami „cookies” umieszczonymi w pomocy używanej przez siebie przeglądarki.

Użytkownik może skonfigurować używaną przez siebie przeglądarkę w taki sposób, aby odrzucała wszystkie pliki „cookies”, nie usuwała plików „cookies”, lub wysyłała powiadomienia w przypadku, gdy tego typu pliki są wysyłane z serwera. Użytkownik może po zakończaniu wizyty w Serwisach usunąć pliki tymczasowe umieszczone na urządzeniu kocowym w trakcie trwania danej sesji.

Opisane przez producentów sposoby blokowania przyjmowania plików „cookies”

Blokada przyjmowania plików „cookie” w przeglądarce Firefox

Blokada przyjmowania plików „cookie” w przeglądarce Interent Explorer

Blokada przyjmowania plików „cookie” w przeglądarce Chrome

Blokada przyjmowania plików „cookie” w przeglądarce Safari

W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak i w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym Użytkownikiem.

Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć z poziomu używanej przez siebie przeglądarki mobilnej obsługę przyjmowania plików „cookies”, jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą treści udostępnianych i usług świadczonych za pośrednictwem Serwisów.

Ze względu na różnorodność dostępnych na rynku urządzeń mobilnych i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego w celu zablokowania przyjmowania plików „cookies” zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności / bezpieczeństwa, umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki.

W przypadku problemów związanych z ustawieniem blokady przyjmowania plików „cookies” Użytkownik może zwrócić się z prośbą o pomoc do Biura Obsługi Klienta, wysyłając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: cookies@berrylife.pl

IV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Berrylife udostępnia usługę „formularz kontaktowy”, w ramach której Użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe, w celu umożliwienia dalszego kontaktu.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej “RODO”).

  1. Zbierane dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, czyli człowieku. Możliwy do zidentyfikowania człowiek to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji czy identyfikator internetowy (podstawa prawna: art. 4 pkt. 1 RODO).

Berrylife zbiera dane osobowe w postaci adresu poczty elektronicznej (adres e-mail), numeru telefonu oraz oświadczenia, że Użytkownik jest osobą powyżej 16. roku życia.

  1. Cel przetwarzania danych

Podane przez użytkownika dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu wykonania usługi „formularz kontaktowy”, czyli kontaktu w celu odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest konieczne do korzystania z pozostałych usług oferowanych przez Serwis (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a oraz b RODO). Berrylife nie przetwarza danych osobowych w celu wysyłania treści marketingowych.

Berrylife ma także prawo do przetwarzania danych osobowych w sytuacji ustalania i dochodzenia roszczeń bądź obrony przed roszczeniami, czyli w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  1. Uprawnienia Użytkownika

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych. Może żądać ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz ma prawo wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych.

W zakresie, w jakim dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust 1. lit. a RODO), Użytkownik może wycofać zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem poprzez wiadomość elektroniczną na adres e-mail: cookies@berrylife.pl

Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu, jeśli Administrator przetwarza dane w oparciu o jego prawnie uzasadniony interes. 

  1. Okres przetwarzania danych osobowych

Co do zasady, Berrylife przetwarza dane przez okres świadczenia usługi oraz przechowuje dane przez rok po zakończeniu świadczenia usługi bądź do czasu wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych albo zgłoszenia  skutecznego  sprzeciwu względem  przetwarzania  danych  w  przypadkach,  gdy  podstawą  prawną  przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

V ODSYŁACZE DO INNYCH STRON

Niniejszy dokument odnosi się jedynie do Serwisów, których administratorem jest Berrylife. Berrylife nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone w Serwisie umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na strony, których administratorem nie jest Berrylife. Zachęcamy do zapoznania się treścią zapisów dotyczących prywatności umieszczonych na stronach, do których prowadzą odwołania.

VI ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZABEZPIECZAJĄCE DANE

Informacje przekazywane przez naszych Użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. Berrylife zabezpiecza dane Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony.

VII ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

W stopce Serwisu administrator zobowiązuje się utrzymywać aktualną treść polityki prywatności.

Aktualna wersja polityki prywatności została wprowadzona i obowiązuje od 01.01.2023

VIII KONTAKT

Pytania i uwagi odnośnie do zasad polityki prywatności oraz ich przestrzegania należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: cookies@berrylife.pl.

Lokalizacja i kontakt

Bywamy często w rozjazdach, dlatego, zanim wybierzesz się do nas na kawę, daj znać mailowo lub telefonicznie.

Biuro - dział kreatywny
ul. Podole 60 (biurowiec KPT), 30-394 Kraków
Biuro i Magazyn
ul. Piłsudskiego 7, 32-050 Skawina