Aplikacje dotykowe, multitouch - Berrylife
Interactive game Aliens on a touchscreen
Application interface with games for kids -  Duckie Deck
Omnitapps
Touchable presentation designed for Valeo

Touch apps

Presentation, games, and virtual catalogues navigated by touch appear in a new light and remain in memory for a long time. Multitouch technology and other modern solutions are the things that make them intuitive and reliable. It’s an innovative form of presenting multimedia, gaining more and more popularity.

Take a look at the devices you can use with Berrylife content.

 

Aplikacje na monitory dotykowe.

Prezentacja możliwości nawigacji dotykiem oraz urządzeniem mobilnym treści wyświetlanych ekranach dotykowych lub na ściance złożonej z kilku monitorów. Videowall może składać się z nawet kilkudziesięciu ekranów, a możliwość interakcji użytkownika z prezentowaną treścią dodatkowo podnosi jego atrakcyjność.