AR app, 3D model
Augmented Reality and NFC technology in application for Castle Museum
Aplication which contains AR technology
augmented reality, camera view

Augmented Reality

Augmented Reality makes interactive technology climb to an even higher level. Combining real world images with digital elements creates immersion and emotion. AR-based solutions offer a host of new possibilities in reaching consumers.

Rozróżniamy dwa rodzaje aplikacji AR:

- AR mobilne (platformy Android, IOS, Windows)
- AR wykorzystujące zewnętrzne kamery oraz korzystające z nośników wielkoformatowych takich jak ekrany LED, videowall.

Drugi rodzaj to świetny pomysł na spektakularny event w przestrzeni publicznej.

Bardzo często zdarza się że łączymy technologię AR z technologią VR. W takiej sytuacji pewne treści są prezentowane jako dodatkowo wygenerowany obraz, który jest nakładany na obraz rzeczywisty, natomiast materiały takie jak np. video 360, animacje 360 są oglądane dookólnie na płaskim ekranie lub w adapterze typu Gear VR czy cardboard.

Jak pracujemy?

Zaczynamy od pytania jaki cel i jaką potrzebę ma wypełnić planowana aplikacja AR. Zespół kreatywny przeprowadza wywiad z klientem, wspomaga klienta naszym doświadczeniem w zakresie kreacji rzeczywistości rozszerzonej. Na podstawie zebranych informacji oraz briefu opracowujemy koncepcję projektu rozszerzonej rzeczywistości.Konsultujemy nasz pomysł z klientem, zbieramy uwagi, wdrażamy, finalizujemy ostateczny koncept aplikacji AR. Powstaje storyboard oraz schemat funkcjonalnościowy aplikacji. Od pracy koncepcyjnej przechodzimy do produkcji. Zespół designerów 3D przystępuje do pracy. W tym czasie w zespole programistów powstają skrypty, które wprowadzą interakcję na poziomie użytkownik-treści. W tym celu wykorzystujemy głównie silniki graficzne Unity 3D oraz Unreal. Modele 3d oraz powstające fragmenty aplikacji AR są na bieżąco testowane oraz konsultowane z klientem, aż do etapu akceptacji. Jeśli aplikacja AR jest przeznaczona dla szerokiego grona odbiorców umieszczamy ją w marketach Google Play, AppStore.

W swoim dorobku mamy:

- przewodniki multimedialne z rekonstrukcją eksponatów muzelanych w rzeczywistości rozszerzonej
- aplikacje AR o tematyce medycznej
- aplikacje AR dla firm przemysłowych
- aplikacje AR dla dzieci
- aplikacje AR na potrzeby imprez firmowych
- prezentacje produktów w rzeczywistości rozszerzonej na potrzeby imprez targowych

 

Animowane głowy wawelskie w rzeczywistości rozszerzonej.

Aplikacja rzeczywistości rozszerzonej przygotowana dla Portu Lotniczego Kraków Balice.
Zaanimowane modele 3d z lekkim humorem zachęcały do odwiedzenia Krakowa.

Aplikacja rzeczywistości rozszerzonej.

Przykładowe działanie aplikacji rzeczywistości rozszerzonej.

  +48 12 345 58 03

   biuro@berrylife.pl